Skaņa un burti H 
 
1. Klausies un atkārto vārdus! Ieklausies, ar kādu skaņu sākas šie vārdi!
 
 
YCUZD_231213_5863_tabula_h.png
 
 
Šie vārdi sākas ar skaņu . Tas ir līdzskanis.
  
Līdzskanis H var atrasties vārda sākumā, vidū vai beigās.
Piemērs:
Lasi un klausies! Atkārto!
Skaņa H vārda sākumā.
hantele, halle, himna, hobijs, humors
 
Skaņa H vārda vidū.
oho, mohēra, šahs, Rihards, Johanna
 
Skaņa H vārda beigās.
uh, ah, eh, oh, buh
Vārdus uh, ah, eh, oh lieto, lai paustu emocijas, piemēram, prieku, izbrīnu.
Vārdu buh lieto, lai atdarinātu troksni, kad nokritis smags priekšmets.
YCUZD_231214_5858_iespiestie burti_h.png 
Svarīgi!
Rakstītie burti
Vēro bultu virzienu un mācies rakstīt lielos un mazos rakstītos burtus!
YCUZD_220826_4333_h.png 
Svarīgi!
Vēro un iegaumē, kur tastatūrā atrodas burts H. Sameklē burtu H sava datora, planšetdatora vai viedtālruņa tastatūrā!
Ar ieslēgtu taustiņu Caps Lock var uzrakstīt lielos burtus, ar izslēgtu - mazos burtus. Lielo burtu var uzrakstīt arī turot piespiestu taustiņu Shift.
YCUZD_220822_4332_keyboard_tastatūra_H.png