Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Līdzskanis un burti F, f Saklausa līdzskani F, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus F, f. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus F gan rokrakstā, gan digitāli. Lasa un raksta raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
2. Līdzskanis un burti H, h Saklausa līdzskani H, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus H, h. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus H gan rokrakstā, gan digitāli. Lasa un raksta raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
3. Saulgriežu svētki Zina saulgriežu svētku nosaukumus. Saista saulgriežu svētkus ar noteiktu gadalaiku. Mācās saistīt tekstu ar informāciju, kura ir attēlos.Zina dažas gadskārtu svētku tradīcijas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas F un V saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir skaņa F vai V.
2. Skaņu H un K saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir skaņa H vai K.
3. Skaņa F. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa F atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
4. Burti F, f, H un h. Norakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
5. Vārda sākumburts. F, f 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka vārda sākumburtu. Atpazīst iespiestajam burtam atbilstošu rakstīto burtu. Lieto lielos sākumburtus cilvēku vārdos.
6. Vārda sākumburts. H, h, 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka vārda sākumburtu. Atpazīst iespiestajam burtam atbilstošu rakstīto burtu. Lieto lielos sākumburtus cilvēku vārdos.
7. Skaņas un burti F un f. Diktāts 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
8. Skaņas un burti H un h. Diktāts 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
9. Teikumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido teikumus no dotajiem vārdiem atbilstoši jautājumiem.
10. Saulgriežu svētki un gadalaiki 1. izziņas līmenis zema 2 p. Lasa gadalaiku un saulgriežu svētku nosaukumus attēlā un izprot to secību.
11. Saulgriežu svētku un gadalaiku nosaukumi. Iespiests teksts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasa ar iespiestajiem burtiem uzrakstītus saulgriežu svētku un gadalaiku nosaukumus, izvēlas attēliem atbilstošos.
12. Saulgriežu svētku un gadalaiku nosaukumi. Rakstīšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Lasa ar iespiestajiem burtiem uzrakstītus saulgriežu svētku un gadalaiku nosaukumus, izvēlas attēliem atbilstošos.
13. Tautasdziesmas par saulgriežu svētkiem 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa tautasdziesmu, nosaka kurus saulgriežu svētkus tajā apdzied. Tautasdziesmā ir minēts svētku nosaukums.
14. Saulgriežu svētki. Lasīšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Lasa informatīvu tekstu par saulgriežu svētkiem. Ievieto trūkstošos vārdus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saulgriežu svētki un gadalaiki. Rakstīšana Citi augsta 2 p. Lasa gadalaiku un saulgriežu svētku nosaukumus attēlā un izprot to secību. Raksta.
2. Saulgriežu svētku un gadalaiku nosaukumi. Rakstīts teksts Citi vidēja 2 p. Lasa ar rakstītajiem burtiem uzrakstītus saulgriežu svētku un gadalaiku nosaukumus, izvēlas attēliem atbilstošos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas un burti H, h, F un f 00:30:00 vidēja 16 p. Sakalusa, lasa, pieraksta skaņas un burtus H, h, F un f. Noraksta vārdus, veido teikumus.
2. Saulgriežu svētki 00:30:00 vidēja 10 p. Lasa un atrod informāciju par saulgriežu svētkiem daiļļiteratūras un informatīvā tekstā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas un burti F, f, H un h. Saulgriežu svētki 01:00:00 vidēja 18 p. Saklausa, pieraksta, lasa skaņas un burtus F, f, H un h. Lasa un atrod informāciju par saulgriežu svētkiem daiļliteratūras un informatīvā tekstā.