ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Teksts

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Teksta daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Teksta plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pieturzīmes tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
5. Atjauno teikumus!

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Ieraksti darbības vārdu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Izraksti vietniekvārdus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Aizvieto ar vietniekvārdu

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Personu vietniekvārdu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Atjauno jautājumus

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Atjauno interviju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Izvēlies jautājumus

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Reklāma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Reklāmas teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Teksts. Vietniekvārds. Intervija un reklāma

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem