ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stāsts. Teksta daļas Teksts. Teksta galvenās daļas - ievads, galvenā daļa, nobeigums. Teksta plāns. Pareizrakstība.
2. Personu vietniekvārdi Iepazīstas ar personu vietniekvārdiem un to izmantošanas iespējām.
3. Reklāmas teksts. Intervija Uzzina, kā veidot reklāmas tekstu un gatavoties intervijai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kurš ir teksts.
2. Teksta daļas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka teksta daļas - ievads, galvenā daļa un nobeigums.
3. Teksta plāns 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atbilstošo teksta plānu.
4. Pieturzīmes tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Saliek atbilstošās teikumu beigu pieturzīmes tekstā.
5. Atjauno teikumus! 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Sadala doto tekstu teikumos. Ievēro teikumu rakstīšanas nosacījumus - lielais burts teikuma sākumā un atbilstoša pieturzīme tā beigās.
6. Vietniekvārdi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Darbības vārdam pievieno atbilstošu personu vietniekvārdu.
7. Ieraksti darbības vārdu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doto darbības vārdu ievieto teikumā atbilstošā tagadnes formā.
8. Izraksti vietniekvārdus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumos saskata un izraksta no tiem vietniekvārdus.
9. Aizvieto ar vietniekvārdu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Teikumā aizvieto lietvārdu ar vietniekvārdu.
10. Personu vietniekvārdu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas personu vietniekvārdu atbilstoši norādēm.
11. Atjauno jautājumus 1. izziņas līmenis zema 1 p. Intervijas jautājumā ievieto atbilstošo vārdu.
12. Atjauno interviju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izlasa intervijas atbildi un izvēlas atbilstošo jautājumu.
13. Izvēlies jautājumus 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izvēlas jautājumus par noteiktu tēmu.
14. Reklāma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas skaidrojumam atbilstošo jēdzienu.
15. Reklāmas teksts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievieto reklāmas tekstā piemērotu frazeoloģismu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izveido teikumu Citi vidēja 4 p. Veido teikumus no dotajiem vārdiem.
2. Vietniekvārds teikumā Citi vidēja 2 p. Teikumā ievieto iederīgu personu vietniekvārdu.
3. Atjauno interviju – atbilde Citi vidēja 1 p. Izlasa intervijas jautājumu un izvēlas atbilstošo atbildi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts. Vietniekvārds. Intervija un reklāma 00:20:00 vidēja 9 p. Veido teikumus no dotajiem vārdiem. Saskaņo personu vietniekvārdus ar atbilstošajiem darbības vārdiem. Saskaņo intervijas jautājumus un atbildes. Skaidro ar reklāmu saistītus jēdzienus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts. Personu vietniekvārdi. Intervija un reklāma 00:40:00 vidēja 17 p. Saliek atbilstošas teikumu beigu pieturzīmes. Izvēlas un ievieto teikumos atbilstošus personu vietniekvārdus. Atjauno intervijas tekstu. Ievieto reklāmas tekstā atbilstošus frazeoloģismus.