ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Vārdi es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas ir personu vietniekvārdi.
Personu vietniekvārdi norāda uz personu, kas piedalās runā vai tiek minēta, tieši to nenosaucot.
 
Personu vietniekvārdi teikumā mainās locījumos.
Piemērs:
Es lasu grāmatu.
Man ir grāmata.
Mani sauc Alise.
Personu vietniekvārdu iedalījums:
 
Personas Vienskaitlis Daudzskaitlis
1. persona es mēs
2. persona tu jūs
3. persona viņš, viņa viņi, viņas
Svarīgi!
2. personas vietniekvārdus tu, jūs vēstulēs raksta ar lielo burtu!
Personas vietniekvārdu parasti lieto kopā ar darbības vārdu.
No darbības vārda formas var izsecināt, kas ir darītājs, proti, kāds personu vietniekvārds būtu jālieto kopā ar konkrēto darbības vārdu.
Piemērs:
Cepām kūku.
Mēs cepām kūku.
Atnesu ābolus.
Es atnesu ābolus.
Lietvārdu (dzīvu būtņu) nosaukumu vietā teikumā var lietot 3.personas vietniekvārdus viņš, viņa, viņi, viņas dažādās formās.
Piemērs:
Dotajos teikumos vārda vilks vietā var likt vietniekvārdu viņš:
Sensenos laikos vilks gribēja apēst sivēnu. — Sensenos laikos viņš gribēja apēst sivēnu.
Vilks sakampis to un gribējis izraut laukā. — Viņš sakampis to un gribējis izraut laukā.
Sivēns skaļi brēcis vilka zobos. — Sivēns skaļi brēcis viņa zobos.