Teorija

Uzdevumi

1. Telefonsarunas etiķetes atslēgvārdi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Etiķetes nozīmes atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Situācijas rīcības izvērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dialoga jēdziens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Dialoga veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Dialoga uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Pareizs vai nepareizs apgalvojums par dialogu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dialoga temats un dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Dialoga norises vieta un nolūks

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Trūkstošo vārdu ievilkšana dialogā

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Dialoga veidošana

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Formālas un neformālas sarunas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Formālās un neformālās telefonsarunas atslēgvārdu sagrupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
14. Pavēles izteiksmes atpazīšana dialogā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Uzvedības ieteikumi pavēlēs izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Pavēles un vajadzības izteiksmes pārvēršana nenoteiksmē

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Darbības vārda izvēle telefonsarunas ieteikumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Laika apstākļa vārda atpazīšana dialogā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vietas apstākļa vārda atpazīšana dialogā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Saikļi "vai", "jeb" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Frāzes un saikļi, pamatojot savu viedokli I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Frāzes un saikļi, pamatojot savu viedokli II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Dialogs, telefonsarunas kultūra I

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Dialogs, telefonsarunas kultūra II

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem