Shutterstock485026258.jpg
 
Tu jau esi mācījies par tēmu "Dialogs" un zini, ka tie var notikt gan klātienē satiekot cilvēku, gan attālināti.
Viens no veidiem, kā dialogu var veidot attālināti, ir pa telefonu. Telefons vai tālrunis ir elektroakustiska ierīce, kas pārvērš elektriskos signālus skaņu signālos.
Saziņa pa telefonu var notikt rakstiskā un mutiskā formā.
 
Rakstiskā formā tas ir iespējams:
 • rakstot īsziņas;
 • izmantojot dažādus sociālos (WhatsApp, Messanger, Instagram, TikTok).
Mutiskā formā tas ir iespējams:
 • sarunājoties pa telefonu;
 • veicot video zvanu WhatsApp, Messanger.
Vārdam "etiķete" ir divas nozīmes:
 • zīme, ko uzlīmē uz preces vai tās iesaiņojuma ar preces nosaukumiem, cenu, sastāvu un citu informāciju;
 • uzvedības un izturēšanās noteikumi (kā runāt pa telefonu, kā uzvesties vai ģērbties dažādos pasākumos).
Ir noteikumi, kurus vērts atcerēties un ievērot:
 • atrodoties skolā, teātrī, kinoteātrī, vizītē pie ārsta tālrunis ir jāizslēdz;
 • mobilo tālruni var noregulēt klusajā skaņas režīmā;
 • nedod citu personu tālruņu numurus svešiem cilvēkiem bez atļaujas;
 • apsver laiku, kad zvani konkrētai personai;
 • ne visas sarunas var uzticēt tālrunim, tādēļ apdomā, varbūt to var izrunāt klātienē.
Runājot par telefonsarunu, ir jāievēro noteiktas saziņas normas, tādēļ uzmanību pievērsīsim telefonsarunas valodas etiķetei.
Telefonsarunas var būt formālas un neformālas.
 
Formālas sarunas ir,
kad mēs zvanām:
Neformālas sarunas ir,
kad mēs zvanām:
 • nepazīstamiem cilvēkiem ar mērķi kaut ko uzzināt;
 • skolas vai iestāžu direktoriem, vietniekiem, darbiniekiem;
 • palīdzības dienestiem.
 • pazīstamiem cilvēkiem;
 • ģimenes locekļiem vai radiniekiem;
 • draugiem, paziņām.
Gan formālai, gan neformālai telefonsarunai ir sava uzbūve. Uzbūve abiem telefonsarunu veidiem ir līdzīga, bet valoda, ko lietojam šajās sarunās, ir atšķirīga.
YCUZD_220622_3957_tabula telfonu sarunām.png
 
Lai jebkāda veida telefonsaruna būtu veiksmīga, ir jāievēro konkrēti ieteikumi.
YCUZD_220622_3956_Teelefonsarunas kultūra.png
Svarīgi!
Lai varētu lietot darbības vārdus pareizā formā, runājot pa telefonu, atkārto tēmas "Darbības vārda pavēles izteiksme" un "Darbības vārda vajadzības izteiksme".
Atsauce:
www.skola2030.lv