28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Lai mācītos par darbības vārda pavēles izteiksmi, ir nepieciešams atkārtot jau mācīto tēmu par citām darbības vārda formām "Darbības vārds, darbības vārda vajadzības izteiksme".
Darbības vārds pavēles izteiksmē izsaka pavēli, pamudinājumu, aicinājumu vai lūgumu.
Piemērs:
Uzraksti īsziņu mammai!
Nerunā tik daudz pa telefonu!
Netraucēsim tētim strādāt!
Pavēles izteiksmes rādītājs ir izsaukuma zīme teikuma beigās (!).
Piemērs:
Uzzvani Leldei!
Noskaidro, kas ir noticis!
Pavēles izteiksmei nav laiku, bet ir atšķirīgas vienskaitļa un daudzskaitļa personu formas.
Persona
Pavēles izteiksmes vienskaitļa formas
Pavēles izteiksmes daudzskaitļa forma
1.
Uzzvanīsim!
2.
Uzzvani!
Uzzvaniet!
3.
Lai zvana!
Lai uzzvana!
Pavēles izteiksmē nav vienskaitļa 1. personas formas.
Ja vēlas pavēlēt vai pateikt kaut ko sev, tad tiek izmantots 2. personas vietniekvārds.
Piemērs:
Pabeidz taču to uzdevumu vienreiz!
Uzzvani taču beidzot māsīcai!
Daudzskaitļa 1. personā pavēli izsaka ar īstenības izteiksmes vienkāršās nākotnes formu.
Piemērs:
Spēlēsimies kopā!
Pabeigsim šo darbu!
Ja vēlās izteikt stingru pavēli, tad tiek izmantota darbības vārda nenoteiksme.
Piemērs:
Klusēt!
Netraucēt!
Īpaša uzmanība jāpievērš pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formai.
Daudzskaitļa 2. personā izmanto galotni -iet vai -ieties.
Nenoteiksme
Īstenības izteiksmes tagadnes vienskaitļa 2. persona
Pavēles izteiksme daudzskaitļa 2. persona
uzzvanīt
aizsūtīt
iedomāties
sazināties
 uzzvani
aizsūti
iedomājies
sazinies
 Uzzvaniet!
Aizsūtiet!
Iedomājieties!
Sazinieties!