Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Telefonsarunas kultūra Jēdziena "etiķete" skaidrojums; telefonsarunas veidi, uzbūve un kultūra. Ieteikumi veiksmīgai telefonsarunai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Telefonsarunas etiķetes atslēgvārdi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noteikt vārdus, kas pieder vai nepieder pie pieklājīgas telefonsarunas etiķetes.
2. Etiķetes nozīmes atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt etiķetes nozīmi.
3. Situācijas rīcības izvērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvērtēt doto piemēru un izvēlēties piemērotāko rīcību šajā situācijā.
4. Dialoga jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atbildēt uz jautājumiem par dialoga jēdzienu, tā veidiem.
5. Dialoga veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt dialoga veidu: klātienē vai attālināti, rakstiskā vai mutiskā formā.
6. Dialoga uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Sakārto dialoga uzbūves elementus, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
7. Pareizs vai nepareizs apgalvojums par dialogu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atbild uz jautājumiem par dialoga jēdzienu, tā veidiem.
8. Dialoga temats un dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka sarunas partnerus/dalībniekus un paša dialoga tēmu.
9. Dialoga norises vieta un nolūks 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka sarunas partnerus/dalībniekus un paša dialoga tēmu.
10. Trūkstošo vārdu ievilkšana dialogā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Mācās veidot loģisku dialogu. Dialogā jāievieto atbilstošs iztrūkstošais vārds. Vārdi ir doti, pareizais vārds jāievelk atbilstošajā vietā, jāievēro, lai tas atbilst gan saturiski, gan gramatiski.
11. Dialoga veidošana 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
12. Formālas un neformālas sarunas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formālas vai neformālas sarunas fragmenta noteikšana
13. Formālās un neformālās telefonsarunas atslēgvārdu sagrupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Sagrupēt dotos atslēgas vārdus atbilstoši apraksta tēmai.
14. Pavēles izteiksmes atpazīšana dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīt sarunā darbības vārdu pavēles izteiksmē.
15. Uzvedības ieteikumi pavēlēs izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlēties piemērotu darbības vārdu un uzrakstīt to pavēlēs izteiksmē.
16. Pavēles un vajadzības izteiksmes pārvēršana nenoteiksmē 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nenoteiksmes veidošana no dotajiem darbības vārdiem pavēles un vajadzības izteiksmē.
17. Darbības vārda izvēle telefonsarunas ieteikumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Piemērotākā vārda izvēle teikumā, pavēles formas atpazīšana teikumā.
18. Laika apstākļa vārda atpazīšana dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīt laika apstākļa vārdu dialogā.
19. Vietas apstākļa vārda atpazīšana dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīt vietas apstākļa vārdu dialogā.
20. Saikļi "vai", "jeb" teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprast saikļu "vai" un "jeb" nozīmi un lietošanas nosacījumus; mācēt tos lietot teikumos.
21. Frāzes un saikļi, pamatojot savu viedokli I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīt vārdus un frāzes, kuras izmanto, lai pamatotu savu viedokli.
22. Frāzes un saikļi, pamatojot savu viedokli II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt vārdus un frāzes, kuras izmanto, lai pamatotu savu viedokli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialoga partneri, norises vieta, tēma vai nolūks Citi augsta 4 p. Nosaka dialoga partnerus/dalībniekus, norises vietu, tēmu vai nolūku.
2. Etiķete dažādās publiskās vietās Citi vidēja 1 p. Noteikt uzvedības etiķeti, kas atbilst vai neatbilst dažādām vietām.
3. Formāla un neformāla saruna. Apgalvojuma izvēle Citi augsta 2 p. Izvēlas pareizo apgalvojumu par mērvienību saīsinājumiem. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
4. Pavēles un vajadzības izteiksme Citi vidēja 2 p. Pavēles un vajadzības izteiksmes veidošana.
5. Apstākļa vārdu ievilkšana dialogā Citi augsta 2 p. Mācās veidot loģisku dialogu. Dialogā jāievieto atbilstošs apstākļa vārds. Vārdi ir doti, pareizais vārds jāievelk atbilstošajā vietā, jāievēro, lai tas atbilst gan saturiski, gan gramatiski.
6. Saikļi "vai", "jeb" atpazīšana teikumā un nozīmes noteikšana Citi augsta 2 p. Izprast saikļu "vai" un "jeb" nozīmi un lietošanas nosacījumus; mācēt tos lietot teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialogs, telefonsarunas kultūra I 00:30:00 vidēja 18 p. Dialoga jēdziens, uzbūve. Formālais un neformālais dialogs. Pavēles un vajadzības izteiksme. Saikļi "vai" un "jeb" nozīme. Frāzes viedokļa pamatošanai.
2. Dialogs, telefonsarunas kultūra II 00:30:00 vidēja 25 p. Dialoga jēdziens, uzbūve. Formālais un neformālais dialogs. Pavēles un vajadzības izteiksme. Saikļi "vai" un "jeb" nozīme. Frāzes viedokļa pamatošanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialogs, telefonsarunas kultūra III 00:40:00 vidēja 29 p. Dialoga jēdziens, uzbūve. Formālais un neformālais dialogs. Pavēles un vajadzības izteiksme. Saikļi "vai" un "jeb" nozīme. Frāzes viedokļa pamatošanai.