Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Telefonsarunas kultūra Jēdziena "etiķete" skaidrojums; telefonsarunas veidi, uzbūve un kultūra. Ieteikumi veiksmīgai telefonsarunai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Telefonsarunas etiķetes atslēgvārdi 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt vārdus, kas pieder vai nepieder pie pieklājīgas telefonsarunas etiķetes.
2. Etiķetes nozīmes atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt etiķetes nozīmi.
3. Situācijas rīcības izvērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvērtēt doto piemēru un izvēlēties piemērotāko rīcību šajā situācijā.
4. Dialoga jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atbildēt uz jautājumiem par dialoga jēdzienu, tā veidiem.
5. Dialoga veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt dialoga veidu: klātienē vai attālināti, rakstiskā vai mutiskā formā.
6. Dialoga uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Sakārto dialoga uzbūves elementus, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
7. Pareizs vai nepareizs apgalvojums par dialogu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atbild uz jautājumiem par dialoga jēdzienu, tā veidiem.
8. Dialoga temats un dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka sarunas partnerus/dalībniekus un paša dialoga tēmu.
9. Dialoga norises vieta un nolūks 2. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka sarunas partnerus/dalībniekus un paša dialoga tēmu.
10. Trūkstošo vārdu ievilkšana dialogā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Mācās veidot loģisku dialogu. Dialogā jāievieto atbilstošs iztrūkstošais vārds. Vārdi ir doti, pareizais vārds jāievelk atbilstošajā vietā, jāievēro, lai tas atbilst gan saturiski, gan gramatiski.
11. Dialoga veidošana 2. izziņas līmenis augsta 6p. Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
12. Formālas un neformālas sarunas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Formālas vai neformālas sarunas fragmenta noteikšana
13. Formālās un neformālās telefonsarunas atslēgvārdu sagrupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Sagrupēt dotos atslēgas vārdus atbilstoši apraksta tēmai.
14. Pavēles izteiksmes atpazīšana dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīt sarunā darbības vārdu pavēles izteiksmē.
15. Uzvedības ieteikumi pavēlēs izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlēties piemērotu darbības vārdu un uzrakstīt to pavēlēs izteiksmē.
16. Pavēles un vajadzības izteiksmes pārvēršana nenoteiksmē 2. izziņas līmenis zema 1p. Nenoteiksmes veidošana no dotajiem darbības vārdiem pavēles un vajadzības izteiksmē.
17. Darbības vārda izvēle telefonsarunas ieteikumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Piemērotākā vārda izvēle teikumā, pavēles formas atpazīšana teikumā.
18. Laika apstākļa vārda atpazīšana dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīt laika apstākļa vārdu dialogā.
19. Vietas apstākļa vārda atpazīšana dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīt vietas apstākļa vārdu dialogā.
20. Saikļi "vai", "jeb" teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprast saikļu "vai" un "jeb" nozīmi un lietošanas nosacījumus; mācēt tos lietot teikumos.
21. Frāzes un saikļi, pamatojot savu viedokli I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīt vārdus un frāzes, kuras izmanto, lai pamatotu savu viedokli.
22. Frāzes un saikļi, pamatojot savu viedokli II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt vārdus un frāzes, kuras izmanto, lai pamatotu savu viedokli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialoga partneri, norises vieta, tēma vai nolūks Citi augsta 4p. Nosaka dialoga partnerus/dalībniekus, norises vietu, tēmu vai nolūku.
2. Etiķete dažādās publiskās vietās Citi vidēja 1p. Noteikt uzvedības etiķeti, kas atbilst vai neatbilst dažādām vietām.
3. Formāla un neformāla saruna. Apgalvojuma izvēle Citi augsta 2p. Izvēlas pareizo apgalvojumu par mērvienību saīsinājumiem. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
4. Pavēles un vajadzības izteiksme Citi vidēja 2p. Pavēles un vajadzības izteiksmes veidošana.
5. Apstākļa vārdu ievilkšana dialogā Citi augsta 2p. Mācās veidot loģisku dialogu. Dialogā jāievieto atbilstošs apstākļa vārds. Vārdi ir doti, pareizais vārds jāievelk atbilstošajā vietā, jāievēro, lai tas atbilst gan saturiski, gan gramatiski.
6. Saikļi "vai", "jeb" atpazīšana teikumā un nozīmes noteikšana Citi augsta 2p. Izprast saikļu "vai" un "jeb" nozīmi un lietošanas nosacījumus; mācēt tos lietot teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialogs, telefonsarunas kultūra I 00:30:00 vidēja 18p. Dialoga jēdziens, uzbūve. Formālais un neformālais dialogs. Pavēles un vajadzības izteiksme. Saikļi "vai" un "jeb" nozīme. Frāzes viedokļa pamatošanai.
2. Dialogs, telefonsarunas kultūra II 00:30:00 vidēja 25p. Dialoga jēdziens, uzbūve. Formālais un neformālais dialogs. Pavēles un vajadzības izteiksme. Saikļi "vai" un "jeb" nozīme. Frāzes viedokļa pamatošanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialogs, telefonsarunas kultūra III 00:40:00 vidēja 29p. Dialoga jēdziens, uzbūve. Formālais un neformālais dialogs. Pavēles un vajadzības izteiksme. Saikļi "vai" un "jeb" nozīme. Frāzes viedokļa pamatošanai.