Teorija

Uzdevumi

1. Svētkus gaidot. Tautasdziesma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Skaņas P saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Skaņa P. Atrašanās vieta vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Skaņa un burts P. Diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Skaņas B saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Skaņa B. Atrašanās vieta vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Burts B. Norakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Skaņa un burts B. Diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Skaņas T saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Skaņa T. Atrašanās vieta vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Burts T. Norakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Skaņa un burts T. Diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Skaņas D saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Skaņa D. Atrašanās vieta vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Burts D. Norakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Skaņa un burts D. Diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Iespiestie un rakstītie burti

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Līdzskaņi b un p

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Līdzskaņi d un t

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Burti un skaņas P, B, T un D. I

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Burti un skaņas P, B, T un D. II

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem