Skaņa un burti B
 
Klausies un atkārto vārdus! Ieklausies, ar kādu skaņu sākas šie vārdi!
 
 
APŠU BEKA.pngbalons.pngBiete.pngBite.pngstikla burka.pngбанан_banāns_banana.png
bekas
balons
biete
bite
burka
banāni
 
Šie vārdi sākas ar skaņu . Tas ir līdzskanis.
 
Līdzskanis B var atrasties vārda sākumā, vidū vai beigās.
Piemērs:
Lasi un klausies! Atkārto!
Skaņa B vārda sākumā.
bikses, baidīt, bet, Bauska
 
Skaņa B vārda vidū.
zobi, daba, labi, glābties
 
Skaņa B vārda beigās.
kālab, grāb, ģērb, klab
Iespiestie burti
  
iespiestieBb.png
Svarīgi!
Rakstītie burti
Vēro bultu virzienu un mācies rakstīt lielo un mazo rakstīto burtu!
YCUZD_220727_4085_burti_ar_bultiņām_b.png 
Svarīgi!
Vēro un iegaumē, kur tastatūrā atrodas burts B. Sameklē burtu B sava datora, planšetdatora vai viedtālruņa tastatūrā!
Atceries - ar ieslēgtu taustiņu Caps Lock var uzrakstīt lielos burtus, ar izslēgtu - mazos burtus. Lielo burtu var uzrakstīt arī turot piespiestu taustiņu Shift.
YCUZD_220714_4050_keyboard_tastatūra_B.png