3. klase

 1. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam latviešu valodā 2023. g.

  1. Klausīšanās uzdevumi

  2. Lasīšanas uzdevumi

  3. Valodas izpratne - Skaņa, zilbe, vārds

  4. Valodas izpratne - Vārdšķiras

  5. Valodas izpratne - Teikums. Teksts

 2. Diagnosticējošais darbs 2022.g.

 3. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam līdz 2022. g.

 4. Diagnosticējošais darbs 2021. g.

 5. Diagnosticējošais darbs 2020. g.

 6. Diagnosticējošais darbs 2019. g.

 7. Diagnosticējošais darbs 2018. g.

 8. Diagnosticējošais darbs 2017. g.

 9. Diagnosticējošais darbs 2016. g.

 10. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam 2016. g.

 11. Diagnosticējošais darbs 2015. g.

 12. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam 2015. g.

 13. Diagnosticējošais darbs 2014. g.

6. klase

 1. Gatavošanās diagnosticējošam darbam latviešu valodā 2023. g.

  1. Valodas un rakstības rašanās

  2. Apraksts. Lietišķa vēstule. Apvidvārdi

  3. Darbības vārds, vajadzības izteiksme. Mērvienību saīsinājumi

  4. Vārda sakne un galotne. Radniecīgi vārdi. Sinonīmi

  5. Valodas funkcijas. Tiešā runa. Valodas izcelšanās

  6. Vienkāršs teikums un salikts teikums

  7. Frazeoloģismi

 2. Diagnosticējošais darbs 2022. g.

 3. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam līdz 2022. g.

 4. Diagnosticējošais darbs 2021.g.

 5. Diagnosticējošais darbs 2020.g.

 6. Diagnosticējošais darbs 2019. g.

 7. Diagnosticējošais darbs 2018. g.

 8. Diagnosticējošais darbs 2017. g.

 9. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam 2017. g.

 10. Diagnosticējošais darbs 2016. g.

 11. Diagnosticējošais darbs 2015. g.

 12. Diagnosticējošais darbs 2014. g.

 13. Diagnosticējošais darbs 2013. g.

 14. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam 2012.-2015. g.

 15. Diagnosticējošais darbs 2012. g.

 16. Diagnosticējošais darbs 2011. g.

 17. Diagnosticējošais darbs 2010. g.

 18. Diagnosticējošais darbs 2009. g.

9. klase

 1. Eksāmens latviešu valodā 2022.g.

 2. Gatavošanās 9. klases eksāmenam latviešu valodā 2022. g.

 3. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2021.g.

 4. Eksāmens latviešu valodā 2019.g.

 5. Eksāmens latviešu valodā 2018. g.

 6. Eksāmens latviešu valodā 2017. g.

 7. Eksāmens latviešu valodā 2016. g.

 8. Gatavošanās eksāmenam 2016. g.

 9. Eksāmens latviešu valodā 2015. g.

 10. Gatavošanās eksāmenam 2015. g.

 11. Eksāmens latviešu valodā 2014. g.

 12. Gatavošanās eksāmenam 2014. g.

 13. Eksāmens latviešu valodā 2013. g.

 14. Gatavošanās eksāmenam 2013. g.

 15. Eksāmens latviešu valodā 2012. g.

 16. Eksāmens latviešu valodā 2011. g.

 17. Eksāmens latviešu valodā 2009. g.

 18. Eksāmens latviešu valodā 2008. g.

12. klase

 1. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam (optimālais līmenis) 2023. g.

  1. Vārddarināšana, ortogrāfija

  2. Vārdšķiras

  3. Vārdšķiras – darbības vārds, laiki, kārtas, izteiksmes

  4. Sintakse

  5. Leksikoloģija, frazeoloģija

  6. Valodas funkcionālie stili un tekstveide

 2. Eksāmens latviešu valodā (optimālais līmenis) 2022.g.

 3. Eksāmens latviešu valodā 2022.g.

 4. Gatavošanās eksāmenam 2022. g.

 5. Eksāmens latviešu valodā 2021.g.

 6. Eksāmens latviešu valodā 2020.g.

 7. Eksāmens latviešu valodā 2019.g.

 8. Eksāmens latviešu valodā 2018. g.

 9. Eksāmens latviešu valodā 2017. g.

 10. Eksāmens latviešu valodā 2016. g.

 11. Eksāmens latviešu valodā 2015. g.

 12. Eksāmens latviešu valodā 2014. g.

 13. Eksāmens latviešu valodā 2013. g.

 14. Eksāmens latviešu valodā 2012. g.

 15. Eksāmens latviešu valodā 2010. g.

 16. Eksāmens latviešu valodā 2009. g.