Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Lasīšana. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lasīšana. 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2017. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem