STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbs ar tekstu: jautājumam atbilstošās atbildes noteikšana.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbs ar tekstu: teksta izpratne.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbs ar tekstu: rakstura īpašību noteikšana.
4. Lasīšana. 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Frazeoloģisma atrašana tekstā un tā nozīmes noteikšana.
5. Lasīšana. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daudznozīmīgu vārdu nozīmes noteikšana pēc to lietojuma tekstā.
6. Lasīšana. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta virsraksta izvēles pamatojuma noteikšana.
7. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdu pareizrakstības novērtēšana.
8. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
9. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumu uzbūves noteikšana. Pareizu vārdu savienojumu ar "nav" un "dēļ" iesaiste vienkāršā teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2017. g. 00:09:00 vidēja 13 p.