Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbs ar tekstu: jautājumam atbilstošās atbildes noteikšana.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbs ar tekstu: teksta izpratne.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbs ar tekstu: rakstura īpašību noteikšana.
4. Lasīšana. 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Frazeoloģisma atrašana tekstā un tā nozīmes noteikšana.
5. Lasīšana. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Daudznozīmīgu vārdu nozīmes noteikšana pēc to lietojuma tekstā.
6. Lasīšana. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta virsraksta izvēles pamatojuma noteikšana.
7. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu pareizrakstības novērtēšana.
8. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
9. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikumu uzbūves noteikšana. Pareizu vārdu savienojumu ar "nav" un "dēļ" iesaiste vienkāršā teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2017. g. 00:09:00 vidēja 13p.