1. Gatavošanās 9. klases eksāmenam latviešu valodā 2023. g.

  1. Sintakse I Vienkāršs nepaplašin. un vienkāršs paplašināts teik., dažādas sintaktiskās konstrukcijas

  2. Sintakse II Salikti teikumi – sakārtoti, pakārtoti, jaukti salikti teikumi

  3. Sintakse III Teikuma locekļi - savrupinājumi, vienlīdzīgi teikuma locekļi, iespraudumi

  4. Morfoloģija un ortogrāfija I – lietvārds, īpašības vārds un skaitļa vārds

  5. Morfoloģija un ortogrāfija II – vietniekvārds, apstākļa vārds

  6. Morfoloģija un ortogrāfija III Darbības vārds – nenoteiksme, kārtas, izteiksmes, pareizrakstība

  7. Morfoloģija un ortogrāfija IV Divdabji - iedalījums, veidošana, pareizrakstība

  8. Morfoloģija V Palīgvārdi (prievārds, saiklis, partikula) un izsauksmes v. - lietojums, pieturzīmes.

  9. Morfoloģija VI Vārddarināšana - vārda sastāvs, radniecīgi vārdi, salikteņi, vārdu veidošana

  10. Saziņa, valodas nozīmes un lietojuma izpratne

 2. Eksāmens latviešu valodā 2022.g.

 3. Gatavošanās 9. klases eksāmenam latviešu valodā 2022. g.

 4. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2021.g.

 5. Eksāmens latviešu valodā 2019.g.

 6. Eksāmens latviešu valodā 2018. g.

 7. Eksāmens latviešu valodā 2017. g.

 8. Eksāmens latviešu valodā 2016. g.

 9. Gatavošanās eksāmenam 2016. g.

 10. Eksāmens latviešu valodā 2015. g.

 11. Gatavošanās eksāmenam 2015. g.

 12. Eksāmens latviešu valodā 2014. g.

 13. Gatavošanās eksāmenam 2014. g.

 14. Eksāmens latviešu valodā 2013. g.

 15. Gatavošanās eksāmenam 2013. g.

 16. Eksāmens latviešu valodā 2012. g.

 17. Eksāmens latviešu valodā 2011. g.

 18. Eksāmens latviešu valodā 2009. g.

 19. Eksāmens latviešu valodā 2008. g.