Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana. 2. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. 3. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. 4. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana. 5. un 6. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Valodas sistēmas izpratne. 8. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Lasīšana. 11. uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Testi

1. Eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2015. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem