Uzdevumi

1. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Iesnieguma adresāts (vīriešu dzimte)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Iesnieguma adresāts (sieviešu dzimte)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Personvārdi ģenitīva locījumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Divdabja teiciens vienkāršā paplašinātā teikumā (nelokāmais divdabis)

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Divdabja teiciens tautasdziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Divdabja teiciens tautasdziesmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Plašāka savrupināma grupa ar divdabi centrā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Iespraudumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Palīgteikuma ievadītājvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Palīgteikuma atrašanās vieta teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

1
21. Patstāvīgo vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

Materiāli skolotājiem