Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

53p.
1. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 4p.
2. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 3p.
3. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 1p.
4. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība 4p.
5. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1p.
6. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 4p.
7. Iesnieguma adresāts (vīriešu dzimte) 2p.
8. Iesnieguma adresāts (sieviešu dzimte) 2p.
9. Personvārdi ģenitīva locījumā 4p.
10. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2p.
11. Divdabja teiciens vienkāršā paplašinātā teikumā (nelokāmais divdabis) 3p.
12. Divdabja teiciens tautasdziesmās 1p.
13. Divdabja teiciens tautasdziesmā 1p.
14. Plašāka savrupināma grupa ar divdabi centrā 2p.
15. Iespraudumi 1p.
16. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu 3p.
17. Palīgteikuma ievadītājvārdi 4p.
18. Palīgteikuma atrašanās vieta teikumā 2p.
19. Pieturzīmes saliktā teikumā 2p.
20. Pieturzīmes saliktā teikumā 1p.
21. Patstāvīgo vārdšķiru noteikšana 6p.