Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

26p.
1. Divdabja teiciens vienkāršā paplašinātā teikumā (nelokāmais divdabis) 3p.
2. Divdabja teiciens tautasdziesmās 1p.
3. Divdabja teiciens tautasdziesmā 1p.
4. Plašāka savrupināma grupa ar divdabi centrā 2p.
5. Iespraudumi 1p.
6. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu 3p.
7. Palīgteikuma ievadītājvārdi 4p.
8. Palīgteikuma atrašanās vieta teikumā 2p.
9. Pieturzīmes saliktā teikumā 2p.
10. Pieturzīmes saliktā teikumā 1p.
11. Patstāvīgo vārdšķiru noteikšana 6p.