Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27p.
1. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 4p.
2. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 3p.
3. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 1p.
4. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība 4p.
5. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1p.
6. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 4p.
7. Iesnieguma adresāts (vīriešu dzimte) 2p.
8. Iesnieguma adresāts (sieviešu dzimte) 2p.
9. Personvārdi ģenitīva locījumā 4p.
10. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2p.