STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Lasīšana. 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Lasīšana. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Lasīšana. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Lasīšana. 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem