Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Lasīšana. 7. uzdevums 2p.
2. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 2p.
3. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 2p.
4. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 1p.
5. Lasīšana. 12. uzdevums 3p.