Uzdevumi

1. Zilbe

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ortogrāfijas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Ortogrāfijas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Vārddarināšanas un ortogrāfijas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vienkāršs paplašināts teikums ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Atkārtoti un/vai vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Divdabja teiciena veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Teikuma uzbūve un tā grafiskais attēls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Dažādu sintaktisku konstrukciju saskatīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem