Grūtības pakāpe:
00:09:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Zilbe 1p.
2. Ortogrāfijas uzdevums 1p.
3. Ortogrāfijas uzdevums 3p.
4. Vārddarināšanas un ortogrāfijas uzdevums 1p.
5. Vienkāršs paplašināts teikums ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 1p.
6. Atkārtoti un/vai vienlīdzīgi teikuma locekļi 2p.
7. Divdabja teiciena veidošanās 2p.
8. Teikuma uzbūve un tā grafiskais attēls 1p.
9. Dažādu sintaktisku konstrukciju saskatīšana teikumā 1p.