STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lasīšana. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lasīšana. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lasīšana. 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lasīšana. 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Lasīšana. 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Valodas sistēmas izpratne. 13. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Valodas sistēmas izpratne. 14. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem