Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Lasīšana. 3. uzdevums 1p.
2. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 2p.
3. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums 1p.
4. Valodas sistēmas izpratne. 13. uzdevums 1p.
5. Valodas sistēmas izpratne. 14. uzdevums 1p.