Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Konkrētas informācijas sameklēšana tekstā.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Stilistiski un gramatiski pareiza sprieduma izvēle atbilstoši uzdotajam jautājumam.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda/vārdu savienojuma nozīmes noteikšana pēc konteksta.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Konkrētas informācijas sameklēšana tekstā.
5. Lasīšana. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Konkrētas informācijas sameklēšana tekstā.
6. Lasīšana. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Konkrētas informācijas sameklēšana tekstā.
7. Lasīšana. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Konkrētas informācijas sameklēšana tekstā.
8. Lasīšana. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Konkrētas informācijas sameklēšana tekstā.
9. Lasīšana. 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Konkrētas informācijas sameklēšana tekstā. Grāmatu tematikas noteikšana.
10. Lasīšana. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Anotācijas pazīmju saskatīšana dotajos tekstos. Grāmatas mērķauditorijas noteikšana pēc anotācijā sniegtās informācijas.
11. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana dažādu vārdšķiru vārdos.
12. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
13. Valodas sistēmas izpratne. 13. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma uzbūves noteikšana. Pareizi izveidotu vārdkopu noteikšana.
14. Valodas sistēmas izpratne. 14. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ielūguma rakstīšana, izmantojot doto informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2013. g. 00:16:00 vidēja 16p.
2. Valodas sistēmas izpratne. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2013. g. 00:05:00 vidēja 6p.