Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zilbe 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu dalīšana zilbēs pārnešanai jaunā rindā. Zilbju skaita noteikšana vārdā.
2. Ortogrāfijas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpaši iegaumējamu vārdu pareizrakstība.
3. Ortogrāfijas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Pozicionālo skaņu pārmaiņas vārdos.
4. Vārddarināšanas un ortogrāfijas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikteņu darināšana un pareizrakstība.
5. Vienkāršs paplašināts teikums ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
6. Atkārtoti un/vai vienlīdzīgi teikuma locekļi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Atkārtotu un vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana teikumā. Atkārtotu un vienlīdzīgu teikuma locekļu atšķiršana.
7. Divdabja teiciena veidošanās 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Divdabja saskatīšana teikumā. Divdabja analīze (iedalījuma grupa, spēja veidot divdabja teicienu).
8. Teikuma uzbūve un tā grafiskais attēls 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma sasaistīšana ar doto grafisko attēlu. Dažādas uzbūves teikumu grafiskā attēla noteikšana.
9. Dažādu sintaktisku konstrukciju saskatīšana teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādu sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā. Pieturzīmju lietojums teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās valsts eksāmenam latviešu valodā 9. klasei, 2014. g. 00:09:00 vidēja 13p.