Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
2. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
3. Lielie sākumburti saliktajos nosaukumos 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
5. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
7. Iesnieguma adresāts (vīriešu dzimte) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
8. Iesnieguma adresāts (sieviešu dzimte) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
9. Personvārdi ģenitīva locījumā 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
10. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 1. izziņas līmenis zema 2p.
11. Divdabja teiciens vienkāršā paplašinātā teikumā (nelokāmais divdabis) 1. izziņas līmenis zema 3p.
12. Divdabja teiciens tautasdziesmās 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
13. Divdabja teiciens tautasdziesmā 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
14. Plašāka savrupināma grupa ar divdabi centrā 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
15. Iespraudumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
16. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
17. Palīgteikuma ievadītājvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
18. Palīgteikuma atrašanās vieta teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
19. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
20. Pieturzīmes saliktā teikumā 3. izziņas līmenis augsta 1p.
21. Patstāvīgo vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās 2015. gada 9. klases latviešu valodas eksāmenam, 1. - 10. uzd. 00:00:00 vidēja 27p.
2. Gatavošanās 2015. gada 9. klases latviešu valodas eksāmenam, 11. - 21. uzd. 00:00:00 vidēja 26p.
3. Gatavošanās 2015. gada 9. klases latviešu valodas eksāmenam 00:00:00 vidēja 53p.