Uzdevumi

1. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. II deklinācijas lietvārdi un līdzskaņa j mija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Lietvārdi bez līdzskaņu mijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kopdzimtes lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Sakārtojuma saikļu uzdevums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Teikuma uzbūves noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pieturzīmes vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem