Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība 4p.
2. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība 5p.
3. II deklinācijas lietvārdi un līdzskaņa j mija 4p.
4. Lietvārdi bez līdzskaņu mijas 2p.
5. Kopdzimtes lietvārdi 3p.
6. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2p.
7. Sakārtojuma saikļu uzdevums teikumā 1p.
8. Teikuma uzbūves noteikšana 2p.
9. Pieturzīmes vienkāršā teikumā 2p.