Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Lasīšana. 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Lasīšana. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lasīšana. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lasīšana. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lasīšana. 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Lasīšana. 13. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2016. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Metodiskie materiāli