4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstu veidu noteikšana.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīmēm atbilstoša mākslas darba izvēle.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izrādēm vai filmām izmantoto grāmatu informācijas noteikšana.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mākslas darba varoņa vecumposma noteikšana pēc anotācijā dotās informācijas.
5. Lasīšana. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kopīgā atrašana divu dažādu mākslas darbu varoņiem, izmantojot anotācijas sniegto informāciju.
6. Lasīšana. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Virsrakstam atbilstoša mākslas darba izvēle.
7. Lasīšana. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu savienojumu nozīmes skaidrošana atbilstoši to lietojumam tekstā.
8. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdu pareizrakstības novērtēšana.
9. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizās vārda formas ievietošana teikumā.
10. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trūkstošo pieturzīmju ievietošana teikumā.
11. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trūkstošo sintaktisko konstrukciju izvēle. Atbilstošās vārda formas un novietojuma izvēle.
12. Lasīšana. 13. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Ielūguma rakstīšana, izmantojot doto informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2016. gadā 00:00:00 vidēja 15 p.