Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atzīmē pareizi uzrakstītus darbības vārdus! Uzraksti dotos vārdus nenoteiksmē!
2. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Ieraksti s vai z daļēji lokāmā divdabja formās! Atzīmē pareizi uzrakstītus divdabjus!
3. II deklinācijas lietvārdi un līdzskaņa j mija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Raksti dotos vārdus vienskaitļa ģenitīva formā! Atzīmē, kuram vārdam vienskaitļa nominatīva un ģenitīva forma ir vienāda!
4. Lietvārdi bez līdzskaņu mijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksti doto personvārdu ģenitīva formu!
5. Kopdzimtes lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atzīmē kopdzimtes lietvārdus! Raksti doto uzvārdu datīva formu!
6. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasi teikumu un novērtē pieturzīmju lietojumu teikumā! Izvēlies atbilstošo vārdu, lai izveidotos pareizs apgalvojums!
7. Sakārtojuma saikļu uzdevums teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpēti teikumu! Atzīmē, kādu uzdevumu teikumā veic sakārtojuma saiklis!
8. Teikuma uzbūves noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izpēti teikumu! Nosaki teikuma uzbūvi! Atzīmē pareizo apgalvojumu par teikumu!
9. Pieturzīmes vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārraksti teikumu, pareizi saliekot atbilstošās pieturzīmes! Atzīmē, kur teikumā atrodas divdabja teiciens!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās 9. klases latviešu valodas eksāmenam 2016. gadā 00:00:00 vidēja 25p.