Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Lasīšana. 1. uzdevums. 1p.
2. Lasīšana. 2. uzdevums. 1p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums. 1p.
4. Lasīšana. 4. uzdevums. 1p.
5. Lasīšana. 5. un 6. uzdevums. 2p.
6. Valodas sistēmas izpratne. 8. uzdevums. 2p.
7. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums. 2p.
8. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums. 2p.
9. Lasīšana. 11. uzdevums. 7p.