Teorija

Uzdevumi

1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vispārinošā vārda atdalīšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Pakārtojuma vārds

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Vienlīdzīgi palīgteikumi

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Divdabja teiciens palīgteikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Divdabja teiciens SST

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Iespraudumi

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Lasīšana. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Lasīšana. 2. uzdevuma 1. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Lasīšana. 2. uzdevuma 2. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Valodas sistēmas izpratnes 1. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Valodas sistēmas izpratnes 2-1. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Valodas sistēmas izpratnes 2-2. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Valodas sistēmas izpratnes 3. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Valodas sistēmas izpratnes 4. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Lasīšana 2011

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Valodas sistēmas izpratne 2011

Grūtības pakāpe: vidēja

26
3. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli