Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. 2012. gada eksāmena norise 2012. gada latviešu valodas eksāmena norises kārtība
2. Valsts eksāmens latviešu valodā CE vērtēšanas kritēriji.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos doti pieturzīmju lietošanas gadījumi teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
2. Vispārinošā vārda atdalīšana 1. izziņas līmenis augsta 2p. Pieturzīmju lietošana vispārinošā vārda atdalīšanai no vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos doti pieturzīmju lietošanas gadījumi teikumos ar vispārinošo vārdu un konkrētā teikuma vispārinošais vārds, un tam piesaistītie teikuma locekļi.
3. Salikts sakārtots teikums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā (ja daļas saista saiklis "un"/ja pirmās daļas sākumā ir teikuma loceklis, kas attiecas arī uz otro daļu).
4. Salikts pakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu. Risinājuma soļos dots pakārtojuma vārds un palīgteikuma gramatiskais centrs.
5. Pakārtojuma vārds 1. izziņas līmenis zema 1p. Pakārtojuma vārda vārdšķiras noteikšana. Risinājuma soļos dots arī pats pakārtojuma vārds.
6. Vienlīdzīgi palīgteikumi 1. izziņas līmenis augsta 1p. Vienlīdzīgu palīgteikumu pazīšana teikumā. Salikta teikuma un vienkārša teikuma uzbūves noteikšana un atšķiršana. Risinājuma soļos doti biežākie pieturzīmju lietojuma gadījuma saliktos teikumos ar vienlīdzīgiem palīgteikumiem.
7. Divdabja teiciens palīgteikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Divdabja teiciena atdalīšana no pakārtojuma vārda. Risinājuma soļos norādīta teikuma atkarīgā daļa, pakārtojuma vārds un palīgteikumā esošais divdabja teiciens.
8. Divdabja teiciens SST 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja teiciena atdalīšana no sakārtojuma vārda. Risinājuma soļos norādīta teikuma otra neatkarīgā daļa, sakārtojuma vārds un otrajā teikuma daļā esošais divdabja teiciens.
9. Iespraudumi 1. izziņas līmenis augsta 3p. Pieturzīmju novērtēšana teikumos ar iespraudumiem un paskaidrojošām vārdu grupām. Risinājuma soļos doti pieturzīmju lietošanas noteikumi un nepareizo variantu kļūdu labojums.
10. Teikuma uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikta teikuma un vienkārša teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dots katra teikuma daļu skaits un katras teikuma daļas gramatiskais centrs.
11. Lasīšana. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta izpratnes uzdevums. Risinājuma soļos dota pareizā atbilde un citāts no teksta, kas to pamato.
12. Lasīšana. 2. uzdevuma 1. daļa 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta izpratnes uzdevums. Risinājuma soļos dots citāts konkrētās atbildes pamatojumam
13. Lasīšana. 2. uzdevuma 2. daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izpratnes uzdevums. Risinājuma soļos dots citāts konkrētās atbildes pamatojumam
14. Valodas sistēmas izpratnes 1. uzd. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda formu veidošana
15. Valodas sistēmas izpratnes 2-1. uzd. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Salikta sakārtota teikuma pazīšana. Risinājuma soļos dots varianta nepareizā teikuma kļūdas labojums un norādīta teikuma uzbūve
16. Valodas sistēmas izpratnes 2-2. uzd. 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzinājuma konstrukcija vienkāršā paplašinātā teikumā. Vienkārša paplašināta un salikta pakārtota teikuma atšķiršana
17. Valodas sistēmas izpratnes 3. uzd. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģismu atrašana tekstā pēc dotajām nozīmēm
18. Valodas sistēmas izpratnes 4. uzd. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju ievietošana dažādas uzbūves teikumos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana 2011 00:00:00 vidēja 14p. 2011. gada lasīšanas daļas uzdevumi
2. Valodas sistēmas izpratne 2011 00:00:00 vidēja 26p. 2011. gada valodas sistēmas izpratne uzdevumi
3. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam 00:00:00 vidēja 6p. Valodas sistēmas izpratne [daudz ģenerācijas]
4. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam 00:00:00 vidēja 3p. Lasīšanas prasmes pārbaude [daudz ģenerācijas]