Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Valodas sistēmas izpratne 1p.
2. Valodas sistēmas izpratne 1p.
3. Valodas sistēmas izpratne 1p.
4. Valodas sistēmas izpratne 1p.
5. Valodas sistēmas izpratne 1p.
6. Valodas sistēmas izpratne 1p.