STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. Darbības vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Īpašības vārda pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Lietvārdu pareizrakstība (I - III deklinācija)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Vietniekvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Nelokāmie lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Deminutīvu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Darbības vārds tagadnes 3. personā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Darbības vārdu locīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Divdabis ar -ams, -āms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Patskaņi darbības vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Patskaņu garums dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Līdzskaņi īpašības vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Līdzskaņi deklinējamos vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
27. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. Pozicionālo skaņu pārmaiņas vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Trūkstošo burtu ierakstīšana dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
32. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. Saliktie nosaukumi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
34. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
35. Sinonīmu pāra izveide

Grūtības pakāpe: vidēja

3
36. Sinonīmu rindas pamatvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. Svešvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
38. Svešvārdu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
39. Svešvārdu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. Svešvārdu pareizrakstība III

Grūtības pakāpe: augsta

3
41. Vienlīdzīgi teikuma locekļi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
42. Divdabja teiciens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
43. Divdabja teiciens palīgteikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
44. Divdabja teiciens palīgteikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
45. Divdabja teiciens SST

Grūtības pakāpe: vidēja

1
46. Savrupinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
47. Salikts sakārtots teikums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
48. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
49. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: augsta

2
50. Salikts pakārtots teikums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
51. Salikts pakārtots teikums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
52. Salikts pakārtots teikums III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
53. Salikts pakārtots teikums IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
54. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Īsais/garais patskanis dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Līdzskanis dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

32
4. Salikto nosaukumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Svešvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

10
6. Divdabja teiciens

Grūtības pakāpe: vidēja

7
7. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
8. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Gatavošanās 9. klases latviešu valodas diagnosticējošajam darbam 2021. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

58

Materiāli skolotājiem