Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārdu pareizrakstības novērtēšana.
2. Īpašības vārda pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īpašības vārdu pareizrakstības novērtēšana.
3. Lietvārdu pareizrakstība (I - III deklinācija) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizi uzrakstītu lietvārdu formu noteikšana.
4. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. VI deklinācijas lietvārdu pareizrakstība vienskaitļa nominatīvā, ģenitīvā un datīvā.
5. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. VI deklinācijas lietvārdu pareizrakstība daudzskaitļa ģenitīva formā.
6. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
7. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
8. Vietniekvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kopā un šķirti rakstāmu vietniekvārdu pareizrakstība.Dubulto līdzskaņu rakstība vietniekvārdos.
9. Nelokāmie lietvārdi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nelokāmo lietvārdu noteikšana.
10. Deminutīvu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Deminutīvu darināšana no I, II, IV un V deklinācijas lietvārdiem.
11. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nenoteiksmes pareizrakstība. Patskanis pirms nenoteiksmes galotnes.
12. Darbības vārds tagadnes 3. personā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. I konjugācijas atgriezenisko darbības vārdu pareizrakstība tagadnes 3. personas formā.
13. Darbības vārdu locīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. III konjugācijas darbības vārdu pareizrakstība
14. Divdabis ar -ams, -āms 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja pareizrakstība vienskaitļa nominatīva formā (vīriešu dzimtē).
15. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos
16. Patskaņi darbības vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kļūdu noteikšana darbības vārdu patskaņu rakstībā (īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes, lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja un nenoteiksmes formās). Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
17. Patskaņu garums dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Patskaņu garuma novērtēšana dažādu vārdšķiru vārdos.
18. Līdzskaņi īpašības vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos.
19. Līdzskaņi deklinējamos vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trūkstošo līdzskaņu ierakstīšana deklinējamos vārdos. Risinājuma soļos dots skaidrojums dubulto līdzskaņu rakstībai deklinējamos vārdos.
20. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
21. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizi uzrakstīta daļēji lokāmā divdabja noteikšana.
22. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība. Risinājuma soļos dots skaidrojums šo divdabju pareizrakstībā.
23. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
24. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
25. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdu ierakstīšana teikumā pēc dotā attēla pareizajā formā. Interpunkcijas zināšanu atkārtojums.
26. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Ieraksti s vai z daļēji lokāmā divdabja formās! Atzīmē pareizi uzrakstītus divdabjus!
27. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atzīmē pareizi uzrakstītus darbības vārdus! Uzraksti dotos vārdus nenoteiksmē!
28. Pozicionālo skaņu pārmaiņas vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pozicionālo skaņu pārmaiņas vārdos.
29. Trūkstošo burtu ierakstīšana dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trūkstošo burtu ierakstīšana dažādu vārdšķiru vārdos (burtu ierakstīšanas uzdevumi 2000.g. - 2007.g. valsts ieskaitēs).
30. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Lielo sākumburtu pareizas lietošanas noteikšana saliktajos nosaukumos. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
31. Salikto nosaukumu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pareizi uzrakstītu grāmatu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums un visu grāmatu autori.
32. Salikto nosaukumu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pareizi uzrakstītu preses izdevumu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizā varianta labojums.
33. Saliktie nosaukumi teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareiza saliktā nosaukuma noteikšana teikumā.
34. Sinonīmi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sinonīmu pāra izveidošana no dotajiem variantiem.
35. Sinonīmu pāra izveide 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sinonīmu pāra izveide no dotajiem vārdiem.
36. Sinonīmu rindas pamatvārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sinonīmu rindas pamatvārda noteikšana.
37. Svešvārdu nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Svešvārdu nozīmes noteikšana pēc vārda lietojuma teikumā.
38. Svešvārdu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trūkstošo burtu ierakstīšana svešvārdos.
39. Svešvārdu pareizrakstība II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizi uzrakstītu svešvārdu noteikšana. Risinājuma soļos doti pareizi uzrakstīti daži svešvārdi.
40. Svešvārdu pareizrakstība III 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Labot kļūdas dotajos svešvārdos
41. Vienlīdzīgi teikuma locekļi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
42. Divdabja teiciens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Divdabja teicienu veidojošo divdabju noteikšana.
43. Divdabja teiciens palīgteikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietošana saliktā teikumā ar divdabja teicienu palīgteikumā. Divdabja teiciens palīgteikumā atrodas tieši aiz pakārtojuma vārda. Risinājuma soļos dots pakārtojuma vārds, tā vārdšķira un divdabja teiciens.
44. Divdabja teiciens palīgteikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Divdabja teiciena atdalīšana no pakārtojuma vārda. Risinājuma soļos norādīta teikuma atkarīgā daļa, pakārtojuma vārds un palīgteikumā esošais divdabja teiciens.
45. Divdabja teiciens SST 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divdabja teiciena atdalīšana no sakārtojuma vārda. Risinājuma soļos norādīta teikuma otra neatkarīgā daļa, sakārtojuma vārds un otrajā teikuma daļā esošais divdabja teiciens.
46. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos ar divdabja teicienu un divdabjiem.
47. Salikts sakārtots teikums I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju lietojums salikta sakārtota teikuma daļu atdalīšanai.
48. Salikts sakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā teikumā, teikuma daļu skaita noteikšaa.
49. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā teikumā.
50. Salikts pakārtots teikums I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā.
51. Salikts pakārtots teikums II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu, kas novietots pirms virsteikuma.
52. Salikts pakārtots teikums III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu, kas novietots starp virsteikuma vārdiem.
53. Salikts pakārtots teikums IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu, kas novietots aiz virsteikuma.
54. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 00:00:00 vidēja 9 p. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi; Vietniekvārdu pareizrakstība.
2. Īsais/garais patskanis dažādu vārdšķiru vārdos 00:00:00 vidēja 9 p. Nenoteiksmes pareizrakstība; Darbības vārds tagadnes 3. personā; Darbības vārdu locīšana; Divdabis ar -ams, -āms; Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos; Patskaņi darbības vārdos; Patskaņu garums dažādu vārdšķiru vārdos.
3. Līdzskanis dažādu vārdšķiru vārdos 00:00:00 vidēja 32 p. Līdzskaņi īpašības vārdos; Līdzskaņi deklinējamos vārdos; Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība; Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos
4. Salikto nosaukumu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 12 p. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos; Salikto nosaukumu rakstība.
5. Svešvārdu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 10 p. Dažādu svešvārdu pareizrakstība
6. Divdabja teiciens 00:00:00 vidēja 7 p. Divdabja teiciens palīgteikumā; Divdabja teiciens SST; Savrupinājumi
7. Salikts sakārtots teikums 00:00:00 vidēja 7 p. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums
8. Salikts pakārtots teikums 00:00:00 vidēja 5 p. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums
9. Gatavošanās 9. klases latviešu valodas diagnosticējošajam darbam 2021. g. 00:00:00 vidēja 58 p. Dažādi uzdevumi