Uzdevumi

1. Lasīšana. I daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana. I daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. I daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. I daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana. I daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lasīšana. I daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lasīšana. I daļas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lasīšana. I daļas 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Rakstīšana. Viedoklis. I daļas 13. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 14. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Valodas sistēmas izpratne. 15. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
16. Valodas sistēmas izpratne. 16. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 17.uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Valodas sistēmas izpratne. 18.uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Rakstīšana. Domraksta temata izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Rakstīšana. Domraksta plānošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Rakstīšana. Domraksta temats

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Rakstīšana. Valodas stils

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem