STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sprieduma pareizības novērtēšana, izmantojot tekstā minētos faktus.
2. Lasīšana. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sprieduma pareizības novērtēšana, izmantojot tekstā minētos faktus.
3. Lasīšana. I daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteiktu gramatisku likumsakarību saskatīšana dotajā teicienā, izmantojot tekstā lasāmo informāciju.
4. Lasīšana. I daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstā minētās informācijas izmantošana secinājuma pareizības novērtēšanai.
5. Lasīšana. I daļas 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas atrašana teikumā.
6. Lasīšana. I daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas sameklēšana tekstā.
7. Lasīšana. I daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas atrašana un atbildes izsecināšana pēc atslēgas vārdiem.
8. Lasīšana. I daļas 8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas atrašana un atbildes izsecināšana pēc atslēgas vārdiem.
9. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas atrašana tekstā, tās novērtējums atbilstoši dotajam aprakstam.
10. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Detalizētas informācijas atrašana tekstā, valodniecības terminu izpratne un saskatīšana teikumā.
11. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sinonīmu saskatīšana tekstā, vārda paŗv eidošana pamatformā.
12. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 12. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu savienojumu pārnestās nozīmes skaidrojums atbilstoši lietojumam teikumā.
13. Rakstīšana. Viedoklis. I daļas 13. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdu saskatīšana viedoklī.
14. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 14. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju (pēdiņu) lietojuma izskaidrojums.
15. Valodas sistēmas izpratne. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Alfabēta secībā izveidots personvārdu saraksts atbilstoši dotajiem nosacījumiem.
16. Valodas sistēmas izpratne. 16. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikumā iederīgas un pareizas vārdformas izveide.
17. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 17.uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju lietošana dažādas uzbūves teikumos, atdalot dažādas sintaktiskas konstrukcijas.
18. Valodas sistēmas izpratne. 18.uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikuma uzbūves noteikšana, saskatot tajā norādītās sintaktiskās konstrukcijas.
19. Rakstīšana. Domraksta temata izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Domraksta temata izvēle, balstoties uz atslēgas jautājumiem.
20. Rakstīšana. Domraksta plānošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Domraksta plānošanas gaita.
21. Rakstīšana. Domraksta temats 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Domraksta temata noteikšana pēc domraksta fragmenta.
22. Rakstīšana. Valodas stils 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Stila kļūdu saskatīšana teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 9. klasei 2021. g. 00:00:00 vidēja 36 p. Lasīšanas, valodas sistēmas uzdevumi: detalizētas informācijas saskatīšana, apgalvojumu pareizības noteikšana atbilstoši lasītajam, pareizrakstības un interpunkcijas prasmes pārbaude.