Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sprieduma pareizības novērtēšana, izmantojot tekstā minētos faktus.
2. Lasīšana. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sprieduma pareizības novērtēšana, izmantojot tekstā minētos faktus.
3. Lasīšana. I daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteiktu gramatisku likumsakarību saskatīšana dotajā teicienā, izmantojot tekstā lasāmo informāciju.
4. Lasīšana. I daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tekstā minētās informācijas izmantošana secinājuma pareizības novērtēšanai.
5. Lasīšana. I daļas 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Detalizētas informācijas atrašana teikumā.
6. Lasīšana. I daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Detalizētas informācijas sameklēšana tekstā.
7. Lasīšana. I daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Detalizētas informācijas atrašana un atbildes izsecināšana pēc atslēgas vārdiem.
8. Lasīšana. I daļas 8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Detalizētas informācijas atrašana un atbildes izsecināšana pēc atslēgas vārdiem.
9. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Detalizētas informācijas atrašana tekstā, tās novērtējums atbilstoši dotajam aprakstam.
10. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Detalizētas informācijas atrašana tekstā, valodniecības terminu izpratne un saskatīšana teikumā.
11. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sinonīmu saskatīšana tekstā, vārda paŗv eidošana pamatformā.
12. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. I daļas 12. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu savienojumu pārnestās nozīmes skaidrojums atbilstoši lietojumam teikumā.
13. Rakstīšana. Viedoklis. I daļas 13. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdu saskatīšana viedoklī.
14. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 14. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju (pēdiņu) lietojuma izskaidrojums.
15. Valodas sistēmas izpratne. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Alfabēta secībā izveidots personvārdu saraksts atbilstoši dotajiem nosacījumiem.
16. Valodas sistēmas izpratne. 16. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikumā iederīgas un pareizas vārdformas izveide.
17. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 17.uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietošana dažādas uzbūves teikumos, atdalot dažādas sintaktiskas konstrukcijas.
18. Valodas sistēmas izpratne. 18.uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikuma uzbūves noteikšana, saskatot tajā norādītās sintaktiskās konstrukcijas.
19. Rakstīšana. Domraksta temata izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Domraksta temata izvēle, balstoties uz atslēgas jautājumiem.
20. Rakstīšana. Domraksta plānošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Domraksta plānošanas gaita.
21. Rakstīšana. Domraksta temats 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Domraksta temata noteikšana pēc domraksta fragmenta.
22. Rakstīšana. Valodas stils 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Stila kļūdu saskatīšana teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 9. klasei 2021. g. 00:00:00 vidēja 36p. Lasīšanas, valodas sistēmas uzdevumi: detalizētas informācijas saskatīšana, apgalvojumu pareizības noteikšana atbilstoši lasītajam, pareizrakstības un interpunkcijas prasmes pārbaude.