Uzdevumi

1. Lasīšana. I daļas 1.uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Lasīšana. I daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. I daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. I daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana. I daļas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 13. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 14. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 15. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem