4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. I daļas 1.uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Tekstā minēto notikumu hronoloģiska sarindošana.
2. Lasīšana. I daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstā minētās informācijas uztvere.
3. Lasīšana. I daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbs ar tekstu. Personīgās attieksmes saskatīšana varoņa stāstījumā.
4. Lasīšana. I daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbs ar tekstu. Informācijas apkopošana.
5. Lasīšana. I daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbs ar tekstu. Faktu saskatīšana tekstā.
6. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sinonīmu ievietošana tekstā.
7. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstam atbilstoša frazeoloģisma izvēle.
8. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attieksmes saskatīšana dzejā.
9. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdu atvasināšana.
10. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 12. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā iederīgo vārdformu darināšana.
11. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 13. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
12. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 14. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jautājuma un izsaukuma zīmes lietojuma pamatojums.
13. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 15. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma uzbūves noteikšana. Sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2019. g. 00:55:00 vidēja 18 p. Lasīšanas, valodas sistēmas uzdevumi: detalizētas informācijas saskatīšana, apgalvojumu pareizības noteikšana atbilstoši lasītajam, pareizrakstības un interpunkcijas prasmes pārbaude.