Grūtības pakāpe:
00:55:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Lasīšana. I daļas 1.uzdevums 3p.
2. Lasīšana. I daļas 3. uzdevums 1p.
3. Lasīšana. I daļas 4. uzdevums 1p.
4. Lasīšana. I daļas 6. uzdevums 1p.
5. Lasīšana. I daļas 7. uzdevums 1p.
6. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 8. uzdevums 1p.
7. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 9. uzdevums 1p.
8. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 10. uzdevums 1p.
9. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 11. uzdevums 2p.
10. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 12. uzdevums 2p.
11. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 13. uzdevums 2p.
12. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 14. uzdevums 1p.
13. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 15. uzdevums 1p.