Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Lasīšana. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Lasīšana. 4. un 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Lasīšana. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lasīšana. 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Valodas sistēmas. 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Valodas sistēmas izpratne.13. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Valodas sistēmas izpratne. 14. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Rakstīšana. 15. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2018. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem