Grūtības pakāpe:
01:20:00
1. Lasīšana. 1. uzdevums 2 p.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1 p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 2 p.
4. Lasīšana. 4. un 5. uzdevums 1 p.
5. Lasīšana. 6. uzdevums 2 p.
6. Lasīšana. 7. uzdevums 1 p.
7. Lasīšana. 8. uzdevums 1 p.
8. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 1 p.
9. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 1 p.
10. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 3 p.
11. Valodas sistēmas. 12. uzdevums 2 p.
12. Valodas sistēmas izpratne.13. uzdevums 2 p.
13. Valodas sistēmas izpratne. 14. uzdevums 1 p.
14. Rakstīšana. 15. uzdevums 1 p.