Grūtības pakāpe:
01:20:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. Lasīšana. 1. uzdevums 2p.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 2p.
4. Lasīšana. 4. un 5. uzdevums 1p.
5. Lasīšana. 6. uzdevums 2p.
6. Lasīšana. 7. uzdevums 1p.
7. Lasīšana. 8. uzdevums 1p.
8. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 1p.
9. Valodas sistēmas. 10. uzdevums 1p.
10. Valodas sistēmas. 11. uzdevums 3p.
11. Valodas sistēmas. 12. uzdevums 2p.
12. Valodas sistēmas. 13. uzdevums 2p.
13. Valodas sistēmas. 14. uzdevums 1p.
14. Rakstīšana. 15. uzdevums 1p.