4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Konkrētas informācijas sameklēšana teksta fragmentā
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Personas rakstura īpašību noteikšana pēc viņa rīcības apraksta.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Personu konkrētas attieksmes saskatīšana teksta fragmentā.
4. Lasīšana. 4. un 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Konkrētas informācijas (faktu grupas) sameklēšana teksta fragmentā.
5. Lasīšana. 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Sinonīma atrašana tekstā.
6. Lasīšana. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Frazeoloģisma atrašana dotajā teksta fragmentā, tā nozīmes skaidrojums.
7. Lasīšana. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Problēmas definēšana pēc sniegtās informācijas.
8. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Pēdiņu lietojuma pamatojums.
9. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Personības raksturojumam piemērota sakāmvārda izvēle un tā pamatojums.
10. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Vārdu pareizrakstības novērtējums.
11. Valodas sistēmas. 12. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Teikumā iederīgās vārdu formas izvēle.
12. Valodas sistēmas izpratne.13. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
13. Valodas sistēmas izpratne. 14. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Teikuma uzbūves noteikšana.
14. Rakstīšana. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rakstīšana. Viedokļa izteikšana un pamatojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2018. g. 01:20:00 vidēja 21 p.