Grūtības pakāpe:
00:09:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Lasīšana. 1. uzdevums 1p.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1p.
4. Lasīšana. 6. uzdevums 2p.
5. Lasīšana. 7. uzdevums 1p.
6. Lasīšana. 8. uzdevums 1p.
7. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 2p.
8. Valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 2p.
9. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums 2p.