Uzdevumi

1. Lasīšana. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lasīšana. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Lasīšana. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Lasīšana. 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lasīšana. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Valodas kompetence. 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Valodas kompetence. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Valodas kompetence. 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Valodas kompetence. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Valodas kompetence. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem